03 de juny 2017

Passaport de jugador per a Vieja Escuela Pulp!Vieja Escuela Pulp! és una modificació de Ramon Balcells del joc Vieja Escuela: el juego de rol escrit per Javier García, adaptant el sistema a l’estil d’aventures d’exploració, acció i misteri típiques de personatges com Indiana Jones o Doc Savage.
nogarung.com/vieja-escuela-pulp

Vaig pensar que un full de personatge en forma de passaport l’hi escauria molt bé al joc, així que fent servir inkscape, scribus i algunes imatges vectorials de lliure distribució en vaig crear un.
Hi ha dues versions del passaport: la simple és un únic full que només cal retallar i doblegar. La versió ampliada té diversos fulls i està pensada per imprimir-se a doble cara, retallar i grapar. Incorpora una secció per apuntar equip i fulls en blanc per prendre notes.